VNG - De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het ministerie van BZK beoogt per 1 januari 2021 de Wkb in te voeren. De Wkb is onderdeel van het nieuwe stelsel van de omgevingswet. Gemeenten kunnen zich hier nu al op voorbereiden door proefprojecten te starten en hun organisatie op de nieuwe wet aan te passen. In dit webinar bespreken we wat de nieuwe wet inhoudt, de nut en noodzaak van het starten van proefprojecten en hoe een gemeente zich op de inwerkingtreding kan voorbereiden.

Topics