VNG - De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH proces

De Omgevingswet heeft tot doel om onze fysieke leefomgeving beter te beschermen en te benutten. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om specifieke regels al dan niet te stellen. Zij kunnen hierdoor initiatieven ondersteunen en faciliteren op een manier die bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Dit heeft gevolgen voor het werk van diegenen die zich bezighouden met de concrete uitvoering van de wet. Voor weliswaar de beleidskans is er een overgangsfase, voor het VTH-proces is dat er niet. Vanaf inwerkingtreding moeten de initiatieven en activiteiten conform de wet worden behandeld, moet er toezicht op worden gehouden en moet worden gehandhaafd. Voorbeelden en praktische tips Tijdens dit webinar gaan we in op de implementatie van de Omgevingswet voor het onderdeel VTH van gemeenten. Aan de hand van voorbeelden en praktische tips nemen we u mee in de keuzes die u als gemeente kunt maken om op tijd klaar te zijn.  

Topics