RLI/ &MAES - Week van Verbindend Verduurzamen

Welkom bij het webinar Verbindend Verduurzamen. Dit is de afsluiting van de Week van Verbindend Verduurzamen waarin de deelnemers aan de themasessies hun ervaringen hebben gedeeld. Tijdens dit webinar kijken we terug op de opbrengsten van de week en kijken we vooruit hoe we het maken van verbinding kunnen verankeren in de duurzaamheidsstrategie van Nederland. Keynote spreker tijdens het webinar is Noelle Aarts, hoogleraar Socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit. Ze is deskundig op het gebied van conflict, onderhandeling, communicatie en dialoog over complexe maatschappelijke vraagstukken. In 2016 en 2017 werd ze verkozen tot de meest inspirerende communicatie professional van Nederland. Andere gasten tijdens het webinar zijn de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk, DG Energie en Klimaat bij het ministerie van EZK Sandor Gaastra en Rli-raadslid Annemieke Nijhof. Dagvoorzitter is Ruben Maes.

Topics