Techniek Nederland - Alles wat u moeten weten over de CO-certificering.

Webinar CO-certificering Op 28 mei 2019 heeft de Tweede kamer het wetsvoorstel Certificering gasverbrandingsinstallaties aangenomen. De planning is dat vanaf 1 juli 2020 de wettelijke CO-certificering in werking gaat treden. Vanaf 1 januari 2022 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werken aan cv installaties. Daarbij moeten ook uw monteurs aantoonbaar vakmanschap bezitten op basis van nieuwe eisen. In dit webinar geven we uitleg over de inhoud, planning en voortgang van de wet en wat de CO-certificering betekent voor uw bedrijf. Techniek Nederland is druk bezig met verschillende partners om het hele traject van de certificering in te richten. In een stappenplan geven we alle uitleg, middelen en ondersteuning die u als lid kunt gebruiken op weg naar certificering. Tijdens dit webinar kunt u vragen stellen die we proberen direct te beantwoorden of anders na de webinar persoonlijk via de mail beantwoorden. Na het webinar weet u hoe het traject CO-certificering eruit gaat zien, wat u ervoor nodig hebt, waar u alle informatie kunt vinden en welke stappen u moet nemen ter voorbereiding. Dit zijn de onderdelen van de webinar: Wat is er in de wet geregeld en wat is de stand van zaken? Aan welke eisen moet u als ondernemer voldoen? Aan welke eisen moeten uw monteurs voldoen? Hoe vraagt u de certificering aan? Hoe blijft u een gecertificeerd bedrijf? Wat doet Techniek Nederland om hun leden te begeleiden in dit proces? Deze CO-certificering geldt voor de hele installatiesector, dus niet alleen voor de leden van Techniek Nederland. Niet-leden hebben natuurlijk dan niet het voordeel van de ondersteuning en de middelen die Techniek Nederland beschikbaar stelt. Dit traject zou een goede reden kunnen zijn om lid te worden zodat meer installateurs een goede start kunnen maken als gecertificeerd bedrijf en wij als sector kunnen laten zien wat echt vakmanschap inhoudt! Dit  webinar staat ook open voor niet-leden. Kent  u een collega bedrijf dat geen lid is maar wel gespecialiseerd is in verwarmingsinstallaties? Stuurt u dan gerust de link naar het webinar door. Sprekers Marielle Koene van Scholtes installatietechniek in Monster Marielle is vanuit de praktijk betrokken geweest bij de CO-certificering. Zo was zij met enkele andere ondernemers bij het Ministerie van BZK https://tnl.nu/nb-wettelijke-certificering om de vragen – en bedenkingen – over de nieuwe wet te bespreken met de verantwoordelijk ambtenaren. Ook is zij betrokken bij het samenstellen van het kwaliteitshandboek dat voor elk bedrijf de leidraad wordt voor de kwaliteitswaarborg en aan de eigen situatie aangepast kan worden. Zij vertelt waar ze in de praktijk tegen aan gelopen is in de voorbereiding voor de CO-certificering. Remco van der Linden – Directeur Techniek en Markt van Techniek Nederland Remco en de collega’s binnen zijn afdeling houden zich bezig met de belangrijkste inhoudelijke thema’s https://tnl.nu/missie-en-visie die er in de installatiesector spelen. Dit doen we door belangenbehartiging en regelgeving te vertalen in uiteenlopende producten en activiteiten. De diverse vakgroepen https://tnl.nu/vakgroep helpen onze leden op weg in de technische -en marktontwikkelingen.  Remco van der Linden is verantwoordelijk voor het traject rondom de CO-certificering en linking pin naar overheid, politieke en andere externe partners waar we mee samenwerken. Fred Vos – vakspecialist Klimaattechniek Techniek Nederland Fred Vos is binnen Techniek Nederland de inhoudsdeskundige op het gebied van klimaattechniek. Hij is vanaf het begin betrokken bij dit traject en een belangrijke adviseur als het gaat om het veilig werken met cv-installaties. Fred heeft de contacten met de technisch specialisten van de installatiebedrijven, kwaliteitsorganisaties als InstallQ, NEN en ISSO. Fred geeft regelmatig voorlichting over koolmonoxidepreventie aan leden en externe organisaties.

Topics