Techniek Nederland - Klaar voor de Informatieplicht Energiebesparing?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Op 1 januari 2019 is deze regelgeving veranderd. Er bestond al een energiebesparingsplicht. Nu komt er ook een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. Deze bedrijven en instellingen moeten dan uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren aan de  RVO.nl welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende erkende maatregelen. Wat betekent de informatieplicht voor installateurs? Tijdens het webinar hoort u wat de informatieplicht inhoudt, voor wie die geldt en wat het betekent voor installateurs die immers een dubbele rol hebben in dit traject. Moet u zelf voldoen aan deze plicht? Zo ja, wat moet u dan doen? Maar ook als u niet voldoet aan de verbruiksnorm dan is de informatie over deze plicht wel van belang voor uw zakelijke klanten. Vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur staan onze sprekers Thomas Piessens en Evan Willemsen klaar om u te informeren over deze belangrijke wetgeving. Evan Willemsen van Crooswolters&dros heeft al een aantal maanden praktijkervaring opgedaan met dit onderwerp en wil graag zijn kennis delen met collega’s uit de sector. Waar loop je tegenaan? Hoe begin je en waar moet je op letten? Tijdens het webinar kunt u live vragen stellen aan onze sprekers: Evan Willemsen – ervaringen uit de praktijk Evan Willemsen werkt bij Croonwolter&dros in Amersfoort en is daar het aanspreekpunt voor de energiewetgeving. Hij ontwikkelt op dit moment de aanpak voor de informatieplicht bij zijn werkgever. Hij helpt bedrijven om te verduurzamen en advies te geven over energiebesparing, rekening houdend met de Informatieplicht die per 1 juli 2019 ingaat. Sinds de eerste nieuwsberichten over de informatieplicht is hij al bezig om de erkende maatregelenlijsten bij zijn zakelijke klanten in kaart te brengen. Thomas Piessens – Programma manager Energie Techniek Nederland Thomas Piessens is de inhoudelijke expert bij Techniek Nederland op het gebied van Energie en houdt zich bezig met een aantal grote projecten met betrekking tot de energietransitie. Hij is betrokken bij de activiteiten rondom de Informatieplicht en kan vanuit zijn ervaringen een en ander toelichten over dit onderwerp.  

Topics