OnderhoudNL - Gevaarlijke stoffen; do's en don'ts

Op woensdag 20 mei zendt OnderhoudNL een webinar uit over de do's en don'ts van gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen, hoe herken ik ze aan de hand van symbolen, H-, en P- zinnen, met welke regelgeving heb ik te maken als onderhoudsbedrijf en hoe ga ik praktisch en veilig om met de gevaren? Werknemers wijzen op risico’s Met name schilders, maar ook andere onderhoudsvakspecialisten werken vaak met producten en materialen die de gezondheid kunnen schaden. Voorbeelden daarvan zijn aromatische koolwaterstoffen, isocyanaten, amine’s en amide’s, chroom6 of loodwit. Bedrijven besteden hier natuurlijk aandacht aan in hun RI&E, en zorgen dat zij hun plicht nakomen om werknemers te wijzen op de risico’s van bepaalde producten en instructies te geven over de manier waarop ze deze producten moeten verwerken. Praktische zaken komen aan de orde Floris Visser van OnderhoudNL, spreekt met Huib Arts (arbeidshygiënist en veiligheidskundige) over wat gevaarlijke stoffen zijn, waar u ze tegenkomt in onze bedrijfstak en met welke regelgeving u rekening dient te houden. Ook praktische zaken komende aan de orde zoals wat de doen met restjes verf, hoe houdt je de bus schoon etc. U kent Huib wellicht als directeur van Arboplaats, de ontwikkelaar van de erkende branche RI&E van OnderhoudNL. Als u uw vragen uit de praktijk van tevoren stuurt naar: m.hulsen@onderhoudnl.nl, dan worden deze vragen zeker beantwoord tijdens de webinar!  

Topics