OnderhoudNL - RI&E voor bedrijven met minder dan 25 werknemers

Op 5 maart zendt OnderhoudNL een webinar uit over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor bedrijven met minder dan 25 werknemers; waarom en wat moet/doet u ermee?  Elke werkgever moet arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). OnderhoudNL heeft in samenwerking met Arboplaats vorig jaar een nieuwe RI&E-tool gelanceerd. Deze RI&E is een online versie, goedgekeurd door werkgevers en werknemers (OnderhoudNL en vakbond LBV). Voor OnderhoudNL-bedrijven is via de Bedrijfstakheffing in april 2019 drie jaar gratis gebruik van deze erkende branche RI&E afgekocht. Via uw OnderhoudNL-lidmaatschap voldoet u dus nog twee jaar gratis aan de wettelijke verplichting van de RI&E. De branche erkende RI&E is niet alleen afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche, maar ook op de nieuwe Arbowet. Ook zijn in deze RI&E nieuwe instrumenten opgenomen waarmee u de vereiste elementen in kaart kunt brengen. Tijdens de webinar nemen wij u mee in de risico’s die het werken in de onderhoudsbranche met zich brengt, de mogelijkheden om deze risico’s in kaart te brengen via de RI&E en natuurlijk informeren wij u over de RI&E-tool. De webinar is speciaal gericht op bedrijven met maximaal 25 medewerkers. De wettelijke toetsingsvrijstelling geldt namelijk alleen voor bedrijven tot 25 medewerkers. Bedrijven met méér dan 25 medewerkers, moeten hun volledig ingevulde RI&E-document ‘gewoon’ laten toetsen door hun arbodienst of gecertificeerd arbo-kerndeskundige. In dit kader zal een webinar geheel in het teken van preventie en gericht op grotere bedrijven worden gepland.

Topics