OnderhoudNL - Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op donderdag 10 oktober zendt OnderhoudNL om 20.00 uur een webinar uit over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Zoals wij u al eerder berichtte is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen. De wet beoogt het arbeidsrecht op een aantal onderwerpen ingrijpend te wijzigen. Het grootste gedeelte van deze wet zal per 1 januari 2020 in werking treden. Vanaf die datum krijgen werkgevers dus te maken met nieuwe regels die volgens de wetgever voor meer evenwicht moeten zorgen op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten. In deze webinar stoomt OnderhoudNL u klaar voor deze nieuwe wet zodat u goed voorbereid bent op wat komen gaat. We nemen u mee langs de belangrijkste onderwerpen die van invloed kunnen zijn binnen uw organisatie. Zo zal het onderwerp flexibele arbeid uitgebreid aan bod komen met onderwerpen als payroll, de ketenbepaling en oproepcontracten. Daarnaast zullen de veranderingen in het ontslagrecht worden besproken: de transitievergoeding en de cumulatiegrond. Tot slot zal het onderwerp premiedifferentiatie de revue passeren.     

Topics