Nederlandse Sportraad - De opstelling op het speelveld

Op verzoek van de minister van Medische Zorg en Sport, mede namens de andere partners van het Nationaal Sportakkoord -NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) -, heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een advies gemaakt over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport in Nederland. Dit advies wordt op 19 november 2020 gepubliceerd op de website van de NLsportraad. In het webinar op donderdag 26 november lichten raadsleden Leanne van den Hoek en Bernard Wientjes het advies verder toe en gaan zij met elkaar en met deelnemers aan het webinar in gesprek over de aanbevelingen. In dat gesprek behandelen de raadsleden graag vragen van kijkers en gaan zij in op de afwegingen waarmee het advies is vormgegeven. Kijkers kunnen bijdragen door vragen in te dienen. Kijkers kunnen deelnemen aan polls. Experts :         Leanne van den Hoek en Bernard Wientjes Presentatie: Lea Bouwmeester

Topics