FNV - Landelijk Webinar Pensioen FNV

Op 5 juni 2019 werd het Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en Kabinet. Dat was een akkoord op hoofdlijnen. Op onderdelen moest er nog veel worden uitgewerkt. Daar zijn we het afgelopen jaar hard mee bezig geweest en we zijn zover dat we ons Ledenparlement half juni vragen om tot een definitief oordeel te komen over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Tijdens dit Webinar nemen wij je graag mee in de laatste stand van zaken en kan je live je vragen stellen aan Tuur Elzinga.  Team Pensioen Campagne FNV

Topics