FNV - Landelijk Webinar Pensioen FNV

In juni sloten vakbonden, werkgevers en Kabinet het pensioenakkoord. Een akkoord dat erin moet voorzien dat we ook in de toekomst een solidair en eerlijk pensioen voor iedereen in Nederland kunnen blijven opbouwen. Op dit moment gaat het veel over de problematische situatie van onze pensioenfondsen. Miljoenen mensen, werkenden en gepensioneerden, dreigen gekort te worden op hun pensioenen. En op veel cao-tafels worden we daarnaast geconfronteerd met de noodzaak van versoberingen van de pensioenregeling en/of met (enorme) premiestijgingen. Tijdens dit webinar nemen wij je graag mee in de huidige stand van zaken rondom pensioen en kan je live je vragen stellen aan Tuur Elzinga.

Topics