ECN TNO - TNO Insights | Hoe maken we Nederland Aardgasvrij?

Meer duurzame energie, minder subsidie: Aardwarmte, seizoensopslag en warmtenetten Alle eigenaren en gebruikers van woningen en andere gebouwen in ons land moeten uiterlijk in 2050 kunnen beschikken over honderd procent duurzame warmte; betrouwbaar en betaalbaar. Een combinatie van geothermie, restwarmte, warmte-opslag en intelligente warmtenetten biedt mogelijkheden om aardgas te vervangen als warmtebron voor huishoudens en bedrijven. Maurice Hanegraaf van ECN part of TNO legt uit hoe de productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs meer dan 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken werkt ECN part of TNO aan een nieuwe aanpak die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Daarin staat een hogere productie en lagere risico’s, en dus een betere business case, van geothermie projecten centraal. Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft ECN part of TNO een  geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk om een koppeling te maken tussen vraag en aanbod van deze vorm van duurzame energie.

Topics