ECN TNO - TNO Insights | Hoe maken we Nederland Aardgasvrij?

Wijkaanpak, rol gemeenten en ondersteuning door het Rijk; Afgewogen beslissen Burgers nauw bij de energietransitie van hun wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen. Stapsgewijs overschakelen van aardgas op andere bronnen van energie lukt alleen als consument, bouwbedrijven, installateurs, de energiesector, gemeenten en rijksoverheid anders gaan samenwerken. Casper Tigchelaar en Annelies Huygen van TNO gaan in gesprek over de besluitvorming en wie, wat, wanneer en hoe moet doen op basis van integrale technische, beleids- en gedragswetenschappelijke kennis en prognoses.

Topics