Douane - Digipoort wordt HTG

In 2020 eindigt het contract met de leverancier van Digipoort. Vanaf dat moment neemt de Douane het elektronische berichtenverkeer voor de logistieke stromen en de Single Window stromen tussen bedrijfsleven en overheid over van Logius. Het berichtenverkeer wijzigt hierdoor inhoudelijk niet. Bedrijven krijgen wel te maken met aanpassingen in de IP-adressen en e-mailadressen. Het gaat dan om alle berichten en meldingen betreffende de logistieke stromen handel en transport, en alle berichten en meldingen in het kader van het Single Window voor maritiem en lucht. Veel bedrijven maken gebruik van Digipoort Handel & Transport. Via deze elektronische postbus wisselen ze informatie uit met de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Koninklijke Marechaussee, de Zeehavenpolitie en de havenautoriteiten. De komende maanden werkt de Douane aan een nieuwe poortvoorziening: de Handel & Transport Gateway, kortweg HTG. De verwachting is dat de eerste bedrijven vanaf december 2019 kunnen aansluiten op de HTG; uiterlijk 30 juni 2020 moeten alle gebruikers zijn aangesloten. De betrokken overheidsdiensten willen u graag over deze migratie informeren, zodat u een goede inschatting kunt maken wat de verandering voor uw bedrijf en systeem betekent. In dit webinar, dat ongeveer 30 minuten duurt, nemen we u mee in dit veranderingsproces en krijgt u antwoord op vragen als: waarom is deze migratie nodig welke overheidsdiensten zijn hier bij betrokken wat gaat er veranderen wanneer moet ik aansluiten op de nieuwe HTG kan ik zelf een aansluitdatum kiezen wat moet ik doen als ik berichten uitwissel met meerdere overheidsdiensten wat gebeurt er als ik niet aansluit op de nieuwe HTG

Topics