Bohn Stafleu van Loghum | Webinars - Kwaliteit: van zorg naar zorgorganisatie

Hoe maakt u van uw systemen kwaliteitssystemen? Hoe maakt u van uw medewerkers kwaliteitsmedewerkers? En hoe maakt u van uw organisatie een kwaliteitsorganisatie? Het op orde brengen van de kwaliteitssystemen is voor veel organisaties in de zorg een hele uitdaging, maar van essentieel belang. De juiste feiten en cijfers zijn immers het fundament voor de gehele bedrijfsvoering. En als alle protocollen, werkinstructies en procedures dan eenmaal opgesteld zijn, moet u uw medewerkers meekrijgen in het kwaliteitsdenken. In de interactieve webinar Kwaliteit: van zorg naar zorgorganisatie gaat Simon Broersma hierover het gesprek aan. Te gast zijn Raphaël van Kraaij, bestuurssecretaris Libertas Leiden en Wouter Hart, spreker en schrijver over werken vanuit de bedoeling. Tijdens deze middag komen actuele vragen voorbij als: Wat betekent kwaliteitsdenken voor de zorgorganisatie? Welke informatie uit het kwaliteitssysteem is voor de bestuurder van belang? Op welke manier worden medewerkers betrokken bij kwaliteit? Hoe zorgt u ervoor dat kwaliteit een breed gedragen onderwerp wordt onder alle medewerkers? Hoe houdt u balans tussen regels en eigen interpretatie? Meer informatie rondom dit webinar vindt u hier. Dit webinar is een initiatief Zorgvisie in samenwerking met Scienta.

Topics