Rijkswaterstaat Blankenburg - Project Blankenburgverbinding - Hollandtunnel

Blankenburgverbinding De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding draagt bij aan een robuust netwerk. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel (Hollandtunnel) op de noordoever en een tunnel onder het Scheur (Maasdeltatunnel). Ook wordt de A20 tussen de nieuwe A24 en knooppunt Kethelplein verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld. Hollandtunnel De Hollandtunnel is een zogenoemde landtunnel in de Aalkeetpolder in Vlaardingen. Het eerste deel is een open toerit van 550 meter en loopt vanaf knooppunt Vlaardingen langs de Krabbeplas naar het zuiden. We leggen de toerit verdiept aan, zodat deze vanuit de omgeving niet te zien is. Ter hoogte van de Zuidbuurt rijd je van de open toerit de tunnel in. De Hollandtunnel is 510 meter lang en eindigt in de zuidelijke open toerit van 270 meter die onder de Hoekse Lijn doorgaat. Op 15 juni 2020 start de bouw van de Hollandtunnel en de open toerit. Met dit webinar informeren we u graag over de werkzaamheden die dan gaan starten. De aansluitende werkzaamheden voor knooppunt Vlaardingen worden hierin meegenomen. Ook geven we u een korte update over de Maasdeltatunnel noord en de planning van de A20 op hoofdlijnen.  

Topics