ArboNed OP - Wijzigingen Arbowet 2017

Tijdens het gratis webinar ‘Wijzigingen Arbowet 2017’ vertellen de experts van ArboNed u in drie kwartier wat de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor u als werkgever betekenen. Na het volgen van dit webinar weet u welke aanpassingen nodig zijn in uw bedrijfsvoering en welke voorbereidingen u kunt treffen.   Bekijken Klik op de knop Open webinar om, na registratie, het webinar te kunnen bekijken. Indien u zich eerder al eens voor dit of een van onze andere webinars heeft aangemeld kunt u, indien u het registratieformulier te zien krijgt, boven- of onderaan in dat formulier op Heeft u al een login? klikken. Aanleiding Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt.   Preventie centraal Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Over ArboNed ArboNed maakt werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven. Zo leveren we een bijdrage aan het welzijn van mensen en de welvaart van de maatschappij. Dagelijks staan we klaar voor 60.000 werkgevers en meer dan 1 miljoen werknemers. Zie voor meer informatie www.arboned.nl.

Topics